De BINK Groep vindt zijn oorsprong in de oprichting door zijn grondlegger Erik Bink. In 1979 startte hij zijn bedrijf in de dorpskern Achtmaal. In 2006 werd het huidige pand aan de Hofdreef in Zundert betrokken. Vanwege de groei van de onderneming en de oprichting van Bink Beveiliging B.V. en Bink Solar B.V. past deze huisvesting, ondanks de recente aanpassingen, niet meer bij de activiteiten.

In de afgelopen 2 jaar zijn de mogelijke scenario’s voor een oplossing onderzocht. Zo is er gekeken naar de eisen die gesteld zouden worden aan een mogelijke nieuwbouw. Ook de gewenste nieuwe geografische locatie is daarbij onderzocht. Het werkgebied van de BINK Groep omvat inmiddels in hoofdzaak het zuidelijke deel van Nederland. De bereikbaarheid van onder andere Breda, Roosendaal en Etten-Leur heeft daarbij prioriteit.

In 2016 komt het pand van Woonstichting Thuisvester aan de Rucphensebaan in Sprundel in beeld bij de directie van de BINK Groep. In eerste instantie lag deze locatie niet erg voor de hand, tot duidelijk werd dat de infrastructuur rondom het betreffende industrieterrein wezenlijk zou gaan verbeteren met de geplande werken hieraan. Met de gemeente Rucphen zijn de eerste gesprekken gevoerd om de uiteindelijke situatie in beeld te krijgen. Daarbij werd duidelijk dat er voortvarend te werk werd gegaan, de resultaten daarvan werden snel zichtbaar.

Ondertussen werd duidelijk dat het pand aan de Rucphensebaan alle mogelijkheden voor de vestiging van de bedrijven binnen de groep te bieden had. Met name de ruime opzet van het buitenterrein en de kwaliteit van de kantoorruimten vielen tijdens de eerste bezichtiging meteen in de smaak. De in Zundert zo gemiste faciliteiten zoals verkoop- en bijeenkomstruimten, buitenopslag en ruime kantoorruimten zijn aanwezig. Het pand heeft bovendien een uitstraling die past bij de BINK Groep; een betrouwbare, servicegerichte onderneming met duurzaamheid in haar genen.

De contacten met makelaar Van Hassel uit Zundert en de verkoper verliepen snel en in een goede sfeer, waardoor de aankoop binnen afzienbare tijd kon worden afgerond. De bekendmaking bij het personeel tijdens een bijeenkomst op 24 December j.l. zorgde voor onverdeeld enthousiaste reacties.

De verhuizing vergt de nodige organisatie. Het gebouw zal een beperkte facelift ondergaan. Bovendien zullen er verregaande maatregelen worden getroffen om het energieverbuik te reduceren tot nagenoeg nul. De feitelijke ingebruikname is gepland in Maart 2018.

Vanuit de nieuwe vestiging in Sprundel verwacht de BINK Groep de groeiende vraag naar technische dienstverlening in de regio ook in de toekomst te blijven beantwoorden. Zowel particulieren als (klein-) zakelijke klanten in de regio kunnen rekenen op de kennis en kunde van de medewerkers.